Bénévole Sportif 2017

Bénévole Sportif 2017

De Paul Koch ass de Bénévol Sportif vun Special Olympics Luxembourg fir d'Joer 2017. Hien krutt geschter vum Sportsminister an dem Président vum COSL seng Trophée iwereecht. 

Gratulation un de Paul, ien huet et verdengt