Den David Wecker ass vun der FLNS mam Preis Henri Kaudé geeiert ginn

Den David Wecker ass vun der FLNS mam Preis Henri Kaudé geeiert ginn