Scheckiwwerreechung vun der Gemeng Bartreng a Kooperatioun mat Cactus a City Concorde

Scheckiwwerreechung vun der Gemeng Bartreng a Kooperatioun mat Cactus a City Concorde

Am Kader vu Bartreng beweegt sech kruten ënner anerem Special Olympics e Scheck iwwert 2.233 € iwwerreecht. 
Dëse Betrag ass zesummegesat aus 1.233 € vun der Gemeng Bartreng an jee 500 € vu Cactus a vun City Concorde. 
            
Allen Donateuren ee grousse Merci.