Special Olympics Luxembourg Schwëmmer vun Colmer Berg

Special Olympics Luxembourg Schwëmmer vun Colmer Berg

Schwëmmer vun Colmar Berg soen der Gemeng Colmer Berg e groussen Merci datt Sie et ëmmer erëm méiglech maachen dat mir eis Trainigszäiten Méindes bei hinnen an der Schwämm hunn. 
MERCI