Trainer :

Roberto Traversini

+352 621235005 rotraversini@gmail.com 

&

seng Ekipp vum Jugendhaus Déifferdeng